pirmdiena, 2020. gada 2. marts

Kriminālais kapitālisms   Kriminālais kapitālisms ir visjaunākais valstiskuma formāts cilvēces vēsturē. Tā rašanās sākums ir valstiskie veidojumi pēc PSRS sagraušanas, kad oficiāli izvēlētais kapitālisma valstiskums praktiski izvērtās kriminālajā valstiskumā tādās jaunajās valstīs kā Krievijas Federācija, Latvijas Republika. Tāpēc kriminālā kapitālisma analītiskā izpratne var būt tikai sākuma stadijā.
   Jēdziena „kriminālais kapitālisms” lietošana KF un LR sākās vienlaicīgi – 2018.gadā. Saskaņā ar iepazīto literatūru, minētais jēdziens vispirms tika lietots LR. Gan KF, gan LR jēdzienu pagaidām lieto tikai daži speciālisti. Par kriminālā kapitālisma rašanos brīdinoši darbi KF tika publicēti jau 90.gadu sākumā, bet LR ideoloģiski speciāli tendētas publikācijas internetā tika ievietotas no 2013. gada sākuma.
   Kriminālā kapitālisma valstiskuma specifika ir saistīta ar oligarhiju un organizēto noziedzību kā sistēmisku parādību. Ja šodienas t.s. klasiskajā kapitālismā oligarhijas darbībā sistēmisku kriminalitāti (organizēto noziedzību) nav iespējams fiksēt ne ASV, ne Rietumeiropas valstīs, tad kriminālajā kapitālismā oligarhijas darbībā, piemēram, LR ir vienīgi kriminalitāte, sākot ar slaveno „prihvatizāciju” un beidzot ar valsts budžeta, pašvaldību budžeta un ES finansējuma noziedzīgu izlaupīšanu. Respektīvi, kriminālajā kapitālismā oligarhija ir noziedzīgs iemiesojums. Kriminālajā kapitālismā tāpat kā tradicionālajā kapitālismā valsts vara pieder nelielai cilvēku grupai (oligarhijai). Taču kriminālajā kapitālismā šī cilvēku grupa veidojas no noziedzniekiem, kuru sākotnējais kapitāls un kapitāls vispār ir iegūts noziedzīgā veidā. Citiem vārdiem sakot, kriminālajā kapitālismā valsts vara pieder noziedznieku grupai. Cilvēces vēsturē pirmo reizi vara ir noziedzīgai oligarhijai – kriminālajai oligarhijai. Tā izpaužas kriminālā kapitālisma vēsturiskais ūnikums.
   Kriminālā kapitālisma valstiskuma specifika ir saistīta ar likumdošanu. Piemēram, LR likumdošana ir tā veidota, ka nav iespējams vērsties pret oligarhijas (valdošās kliķes)  noziegumiem. Tāda likumdošana LR 2013.gadā tika nosaukta par „noziegumu brīvību”. Tā ir antitēze, apzīmējot noziegumu iespējamību un nesodamību, ko nodrošina speciāli izveidota likumdošana. Noziegumu brīvība arī var tikt uzskatīta par unikālu izpausmi cilvēces vēsturē. Faktiski kriminālā kapitālisma ļoti būtiska iezīme ir noziegumu brīvība. Turklāt tā ir organizētās noziedzības noziegumu brīvība. Tradicionālajā kapitālismā organizēto noziedzību uzskata par visbīstamāko noziedzības veidu. Organizētās noziedzības iespējamība apliecina valsts varas degradāciju, jo valsts amatpersonas iesaistās noziegumos kopā ar krimināliem elementiem. LR noziegumu brīvības mehānika, piemēram, uzskatāmi atsedzās 2018.gada decembrī sakarā ar organizēto noziedzību Rīgas pašvaldībā un Daugavpils pašvaldībā.
   Kriminālā kapitālisma specifisks komponents ir valstiskais infantīlisms, ar ko kriminālais kapitālisms būtiski atšķiras no mūsdienu tradicionālā kapitālisma. Kriminālajā kapitālismā nav sastopama konstruktīva politika un reāli jēdzīga darbība nevienā valstiskās funkcionēšanas segmentā. Netiek mērķtiecīgi virzīts valsts pārvaldes institūtu darbs, netiek mērķtiecīgi virzīts valsts ideoloģiskais darbs un saimnieciskais darbs.
   Kriminālajā kapitālismā neviens valstiskais process nekalpo sabiedrības attīstībai. Kalpo vienīgi kriminālās oligarhijas (valdošās kliķes) interesēm, ne tikai regulāri izzogot vietējo budžetu un ES piešķirto naudu, bet iesaistoties arī dažāda veida starptautiskajās finansu afērās un grandiozā apjomā iztirgojot nacionālās dabas bagātības. Kriminālajā kapitālismā netiek attīstīta zinātne, izglītība, veselības aizsardzība, māksla un literatūra.
   Kriminālajā kapitālismā neviens sociāli politiskais spēks nevēršas pret pastāvošo noziedzīgo iekārtu, noziegumu brīvību, organizēto noziedzību, sabiedrības degradāciju un deģenerāciju. KF eksistē nacionāli patriotiskas grupas, taču tās nav spējīgas ietekmēt valdošos destruktīvos un noziedzīgos procesus. LR nacionāli patriotisko grupu klātbūtne vispār nav konstatējama. Var ievērot tikai atsevišķu indivīdu pretestību kriminālajam kapitālismam.
   Iespējami analītiski secinājumi par kriminālā kapitālisma valstiskumu. LR kriminālā kapitālisma valstiskums ir nacionāli reakcionārs un krimināli oligarhisks. Tas ir valstiskums, kas savā visdziļākajā būtībā nodara milzīgu ļaunumu latviešu tautai un valsts nācijai;  un tas ir valstiskums, kurā vara pieder noziedzīgai grupai bez ieinteresētības veicināt savā zemē cilvēkiem cienīgu dzīvi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru